Vi åpner gradvis fra 20.04.

 • 19.04.2020

Helsemyndighetene har nå godkjent gradvis åpning av fysioterapiklinikker fra 20. april 2020 under forutsetning at Nasjonal veileder for smittevernforsvarlig drift i helsevirksomheter følges. 

Vi har etablert gode smittevernsrutiner ved klinikken for å ivareta både pasienter og ansatte, og ser frem til å åpne klinikken for 1-1 oppfølging, fra 20.04.20!

Før du møter til avtale er det viktig at du leser dette: 

 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon (eller har hatt de siste 2 ukene, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene skal ikke møte opp på klinikken. Dersom dette gjelder deg, ta kontakt med din fysioterapeut for å avtale telefonkonsultasjon eller å endre timen
 • Dersom du har behov for ledsager må dette begrenses til 1 person. 
 • Når du ankommer ber vi deg om at du:
  • straks vasker hendene, eller bruker desinfeksjonssprit som er tilgjengelig i ventesonen
  • holder avstand til andre personer i lokalet
  • unngår å berøre gjenstander, der det ikke er nødvendig
  • for å unngå mange personer på venterommet, møter presis til time og ikke oppholder deg unødvendig i lokalene
  • overholder andre generelle smitteverntiltak, som god hostehygiene

Vi kan dessverre fortsatt ikke tilby gruppetrening eller egentrening i treningsalen. Vi vil informere fortløpende på www.fysiobodo.no når vi får klarsignal fra Helsemyndighetene om oppstart.

Hilsen Sentrum fysioterapi Bodø

Vedlegg: Veileder fra Helsedirektoratet: