Psykomotorisk fysioterapi

Kroppen er innfallsvinkelen i psykomotorisk fysioterapi, uansett hvilke metoder som benyttes. De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser, bevegelser, massasje, berøring og sansestimulering. Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står alltid sentralt. Fysioterapeuten legger vekt på aktiv deltagelse fra pasientens side, og på samtaler og refleksjon over pasientens reaksjoner og opplevelser.

Undersøkelse tar utgangspunkt i:

Muskulære spenningsforhold og pust

Kroppsholdning og vanestillinger

Bevegelsesmønstre- og vaner

Kroppens ledighet og balanse

Stabilitet og omstillingsevne

Kroppslige reaksjons- og væremåter

Kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp

 

Eksempler på diagnoser som behandles med psykomotorisk fysioterapi:

Kroniske smertetilstander

Spenningstilstander

Traumer

Angst

Depresjon

Spiseforstyrrelser

 

HD oppløsning 007     HD oppløsning 056