Nevrologisk fysioterapi

Nevrologi er læren om nervesystemet. Nervesystemet deles inn i det sentrale og perifere nervesystemet. Det sentrale nervesystemet omfatter hjerne og ryggmarg. Det perifere nervesystemet er nervesystemet ut til resten av kroppen.

Eksempler på nevrologiske diagnoser:

  • Hjerneslag
  • Multippel sklerose
  • Parkinson
  • Hodeskade
  • Cerebral parese
  • Polynevropati

Utfall som følge av nevrologisk sykdom/skade har som regel en logisk forklaring ut fra skade eller sykdom i nervesystemet. Dette kan være for eksempel lammelser, nedsatt balanse, endret følesans, koordinasjonproblemer

En spesialist i nevrologisk fysioterapi har inngående kunnskap om nevrologiske sykdommer/skader i ulike livs- og sykdomsfaser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede trenings – /behandlingstilbud, rehabiliterende og funksjonsoptimaliserende tiltak på individ- og gruppenivå.

Klikk HER for mer informasjon om Spesialist i nevrologisk fysioterapi fra Norsk Fysioterapeutforbund

 

Vi kan tilby følgende tjenester for personer med nevrologiske lidelser:

  • Individuelt tilpasset undersøkelse og vurdering
  • Individuell behandling og veiledet trening
  • Gruppetrening
  • Undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og annet helsepersonell

HD oppløsning 011   HD oppløsning 042   HD oppløsning 004