Ny informasjon om smittevern

  • 15.08.2020

Personer som har vært på utenlandsreise må vente minimum 10 dager, etter hjemkomst, før de kan møte opp på klinikken.

Der vi vurderer at det er behov for oppfølging før den tid, tilbyr vi telefonkonsultasjon. Personer som allerede har avtale med fysioterapeut må ta kontakt for å endre avtalen.