Marianne Hildal

Marianne Hildal

Bachelor i fysioterapi ved Luleå Tekniska Universitet i Sverige 2000.

Spesialist i nevrologisk fysioterapi fra 2016.

Videreutdanning i vestibulære sykdommer (svimmelhet) 2021.

Lang yrkeserfaring fra sykehus: nevrologisk avdeling og slagenhet.

Tilbyr vurdering og behandling av nevrologiske pasienter og pasienter med akutt og langvarig svimmelhet